Support : info@nsbi.ir

Tell : 021-28421025

کاربران و نمایندگان محترمی که دارای سامانه پیامک صوتی و یا سامانه پیام کوتاه از نوین سامانه برترایران میباشند میتوانند از فایل های زیر که حاوی تمامی توضیحات لازم برای کارکردن با قسمت های مختلف سامانه پیام کوتاه و پیامک صوتی میباشد استفاده نمایند.قایل راهنما سامانه پیامک صوتی

فایل راهنمای کاربران 

فایل راهنمای نمایندگان

شما میتوانید انتقادات و پیشنهادات خود را به ایمیل سامانه  ارسال و یا در قسمت پشتیبانی سامانه پیامک صوتی و پیام کوتاه ابلاغ فرمایید.

سایت اصلی سامانه پیامک صوتی

payamaksouti.ir